YK PLASTIC SURGERY

แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศัลยกรรมอับกูจองYK
เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ทำงานอย่างสมเหตุสมผล
ซื่อตรงต่อผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมทุ
กท่าน มาตรฐานของเราคือการผ่าตัดสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ

แนะนำแพทย์

Yong Kyu Kim M.D.,Ph.D

·

มหาวิทยาลัยยอนเซ ปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

·

หัวหน้าแผนกศัลกรรมภายนอก มหาวิทยาลัยอินเจ/ อาจารย์หัวหน้าฝ่าย

·

อาจารย์นอกเวลา มหาวิทยาลัยอินเจ/ รองศาสตราจารย์

·

อาจารย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง

·

สมาชิกสามัญสมาคมศัลยกรรมเกาหลี/ กรรมการ

·

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลกรรมตกแต่งเพื่อความงามเกาหลี

·

ตรวจสอบร่างกาย ด้านการผ่าตัดศัลยกรรมภายนอก ของศาลแขวงอึยจองบู

·

Active Member of ASAPS(สมาชิกสามัญ การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามอเมริกา)

·

Active Member of ISAPS(แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามโลก)

·

Professor Hamdi (เพิ่ม,ลดขนาดหน้าอก)

·

หนังสือ: ศัลยกรรมตา – อาการที่มักพบจากการรักษาผู้ป่วยจริง และวิธีการผ่าตัด(มีเดียนบุ๊ค), 2008

·

การประพันธ์: ยกกระชับใบหน้า – หลากหลายวิธีผ่าตัด และการนำไปใช้จริง(Elsevier Korea,LTD), 2009

  • สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมเกาหลี
  • สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
  • สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมความงามอเมริกา
  • สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมความงามโลก
  • หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมภายนอก มหาวิทยาลัยอินเจ
  • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมกระดูกเกาหลี
สมาชิกสมาคมศัลยกรรมกระดูกเกาหลี
สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมจุลภาคเกาหลี
สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมอวัยวะภายนอกเกาหลี
สมาชิก
Smile for children
อาจารย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง
อับกูจองYK ได้ศึกษาและตั้งใจทำการวิจัยอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา เพื่อการพัฒนาเทคนิคด้านการแพทย์ และการศัลยกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผลงานทางวิชาการมากมายจากความพยายาม ได้ถูกเผยแพร่ในสมาคมทางวิชาการของเกาหลี และเข้าร่วมงานทางวิชาการในต่างประเทศ สร้างประโยชน์ในฐานะผู้สอน(Faculty)

หนึ่งในการวิจัย ระดับ SCI ได้ถูกเผยแพร่เป็นทางการ ทั้งในสมาคมศัลยกรรมยุโรปและสมาคมศัลยกรรมอเมริกา และ Original article ได้บันทึกในฐานะผู้เขียนผลงานไว้ที่ช่อง SCI ชื่อดังของต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ลงหนังสือด้านการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม2เล่ม และยังคงพยายามทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดให้กับผู้รับการผ่าตัดทุกท่าน

กิจกรรมด้านสมาคมวิชาการ

เข้าร่วมการอบรมต่างประเทศ ในฐานะผู้สอน Participation in International Meeting as Faculty

1. ISAPS Tokyo 2013, Faculty : Strategy of Facial Rejuvenation for East Asian

2. ISAPS meeting 2014, Brazil, Faculty : Moderator, Periorbital area I.

3. ISAPS Japan 2016, Faculty : Classification of Nasal Contracture – Morphology and Histology / Intraoral Malaplaty with Endoscopic Forehead Lift and Midface Lift

คลาสเรียนทางวิชาการ Instruction ในการครบรอบ 50 ปี สมาคมศัลยกรรมเกาหลี 2016.

- หัวข้อ : ศัลยกรรมตกแต่งโหนกแก้มและแก้มหย่อนคล้อย Malarplasty and cheek Drooping Instruction course lecture on the 50th anniversary symposium of the Korean Society for Plastic & Reconstructive Surgeons. 2016.

- Topic: Malarplasty and Cheek Drooping

ได้รับเชิญการบรรยาย ISAPS สมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามของญี่ปุ่น ครั้งที่ 59 ในปี 2016.

- หัวข้อ : รักษาความอ่อนเยาว์ด้วยการลดโหนกแก้ม Intreoralmalarplasty with subperiosteal endoscopic forehead and midface lifting.

- หัวข้อ : หลังศัลยกรรมจมูก Classification of Nasal Contracture : Morphology and Histology Invitational lecture at the 59th ISAPS Japan. 2016.

- Topic: Intreoralmalarplasty with subperiosteal endoscopic forehead and midface lifting.

- Topic: Classification of Nasal Contracture : Morphology and Histology.

ISAPS Symposium in korea ปรับรูปตาโดยไม่กรีด, เผยแพร่ความรู้ด้านการเปิดหัวและหางตา 2016.

Neurophysiology of non - incision ptosis correction & Refinement of medial epicanthoplasty ISAPS Symposium in Korea – Presentation on Neurophysiology of non - incision ptosis correction & Refinement of medial epicanthoplasty. 2016.

เผยแพร่งานวิจัย และได้รับเชิญให้บรรยาย ในงานของสมาคมศัลยกรรมเกาหลี การศัลยกรรมโครงหน้าด้วยการใช้เทคนิค 3D ซีมุลเลชั่น และ 3D พริ้นติ้ง Facial Contouring Surgery Using 3D Simulation and 3D Printing Technology.

Invitational lecture & presentation for the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery. 2016 Facial Contouring Surgery Using 3D Simulation and 3D Printing Technology.

Aesthethic Meeting at the palais de congress de Montreal, Quebec, Canada, 2015

ตีพิมพ์ในฐานะผู้ได้รับเชิญของช่อง ‘Seminars in Plastic Surgery’ บริษัท Thieme.

Subclinical Ptosis Correction: incision, partial Incision, and Nonincision: The Formation of the Double Fold.

งานวิจัยได้รับการคัดเลือก ณ สมาคมศัลยกรรมอเมริกา ที่ Aesthetic Meeting, San Francisco 2014.

ลีฟติ้งโหนกแก้ม : Intraoral Malarplasty with Setback and Lifting for Preventing Cheek Drooping.

ISAPS congress 2014 Rio de Janeiro, Brazil เยี่ยมชมงานและการสอน 2014.

dual plane intraoal Fat Graft for Midface Rejuvenation: Muscle Unit Graft.

งานวิจัยได้รับคัดเลือก ณ สมาคมศัลยกรรมอเมริกา ที่ Aesthetic Meeting, San Francisco 2014.

การเปลี่ยนแปลงของใบหน้า ตามความเสื่อมสภาพของกระดูก ในคนเอเชียตะวันออก Periorbital Bony Change with Aging in Saggital CT Analysis: Caucasion vs East Asian.

บรรยาย ณ สมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 เรื่อง ‘ใบหน้าและความชรา’ 2013.

Periorbital Bony Change with Aging in Saggital CT Analysis: Caucasion vs East Asian.

ประชุมวิชาการศัลยกรรมนานาชาติ [ศัลยกรรมใต้ดวงตา] ตุลาคม 2009.

ISAPS [Lower Blelpharoplasty] Presentation. Oct., 2009.

ประชุมวิชาการศัลยกรรมยุโรป [การปรับเปลี่ยนใหม่ของศัลยกรรมภายใจและกระดูก] พฤษภาคม 2009.

European Society of Aesthetics & Plastic Surgery [New Surgical Indication of Orbital Fracture] Presentation. May, 2009.

งานวิชาการ จอห์น บอร์ธวิก ณ ฮาวาย เผยแพร่หัวข้อ [ผู้ป่วยผิวหนังทางพันธุกรรม] กุมภาพันธ์ 2009.

John Borthwick Wound Management Society Hawaii [Clinical Application of Gene Manipulation Skin] Presentation. Feb., 2009.

งานวิชาการสมาคมศัลยกรรมเกาหลี [การผ่าตัด Goretex].

Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons [Gore-tex Investing Method] Presentation. Nov., 2008.

งานวิชาการศัลยกรรมฮันอิล [4-flap แก้ไขเต้านมยุบ] เผยแพร่วิธีการผ่าตัด กุมภาพันธ์ 2008 .

Japan-Korea Congress of Plastic & Reconstructive Surgery [4-Flap Inverted Nipple Correction] Presentation on Surgical Method. Feb., 2008.

บรรยายในการประชุมวิชาการ มะเร็งในเต้านม(IOPBS) 2008.

International Oncoplastic Breast Surgery Symposium. 2008.

อบรบ ณ มหาวิทยาลัย Gent เบลเยียม เรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมขนาดเล็กและศัลยกรรมฟื้นฟู

Training on reconstructive surgery / microsurgery at Gent University in Belgium. 2007

เข้าอบรมวิชาการ การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ณ อิสตันบูล 2006

Refresher Course on Breast Surgery on May 25th, 2006 at Pein Museum, Istanbul.

IBC Top 100 health Professionals (ด้านการศัลยกรรมโหนกแก้ม) 2014

International Biographical Centre : IBC 'Top 100 health Professionals' 2014 Arena of Aesthetic facial bone Surgery.

Volume Augmentation in the Lower Eyelid and Cheek Areas, 2015.

Subclinical Ptosis Correction: Incision, Partial Incision, and Nonincision: The Formation of the Double Fold, 2015.

The Evolution of Looks and Expectations of Asian Eyelid and Eye Appearance, 2015.

Rhinoplasty with Cartilage and Alloplastic Materials, Nasal SMAS Management in Asian Rhinoplasty, Contracture Classification, and Secondary Rhinoplasty with Contracture, 2015.

Milestones of Asian Rhinoplasty, 2015.

Facial Contouring Surgery with Custom Silicone Implants Based on a 3D Prototype Model and CT-Scan: A Preliminary Study, 2015.

Proteomic characteristics of the giant congenital melanocytic nevi. 2012

Human giant congenital melanocytic nevus exhibits potential proteomic alterations leading to melanotumorigenesis, 2012.

Breast Augmentation via Periareolar Approach without Postoperative Massage. 2011

Usefulness of using Tissue Expander in Pediatric Patient, 2010.

Natural Curved Mandibular Angle: Mandible Angle Resection by Burring Hole Connecting Osteotomy, 2010.

Evaluation of Subciliary Incision Used in Blowout Fracture Treatment: Pretarsal Flattening after Lower Eyelid Surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 2010.

Multimodality on Gynecomastia : PAL((Pressure Assisted Liposuction), UAL(Ultrasound Assisted Liposuction) and Grandular Excision via Periareolar Approach.

Tip Plasty through resection of Depressor Septi Nasi Muscle: Dynamic Rhinoplasty, 2009.

1 case of nevus lipomatosus cutaneus superficialis occurred on the back, 2009.

MACS Lift on Asian: Consideration on Third Purse String Suture and Malar Region, 2009.

Scar revision using Gore-tex thread, 2009.

Correlation between changes of medial rectus muscle section and enophthalmos in patients with medial blow out fracture, 2009.

Various Use of Perforator Pedicled Flap: First Choice instead of Free Flap and Pedicled Flap, 2008.

Clinical analysis of Pediatric Blow out Fracture, 2008.

New 4-flap method for severe inverted nipple, 2008

Clinical analysis of Dog bite injuries, 2008.

Facial Scar Treatment Using 585nm Pulsed Dye Laser, 2007.

Immediate Breast Reconstruction Using Bilateral Free TRAM Flap after Removal of Paraffinoma, 2007.

Gluteal Perforator Flaps for Coverage of Sacral Pressure Sores, 2007.

Treatment of Aplasia Cutis Congenita Using Allogenic Dermal Graft and Cultured Epithelial Autografts(Holoderm)- A Case Report, 2006.

Correction of Sunken Upper eyelids Using Autologus Microfat Graft, 2006.

Correction of the Nasal Profile in Mild Hump by Tip Plasty and Resection of Depressor Septi Nasal Muscle, 2005.

Congenital Constriction Band Syndrome of Hand : The Correction Under The Microscope, 2005.

Double Eyelid Operation with Three Tiny Incisions, 2000.

Median and Paramedian Craniofacial Cleft, 2000.

Leech Therapy in Digital Replantation of Children, 1999.

BEFORE & AFTER

View more

REAL STORY

View more

ONLINE RESERVATION

View more